wtorek, 3 lipca 2012

Kim jesteśmy

Już dawno powinniśmy to zrobić, aby pomóc osobom, którym staramy się służyć.  Postaramy się tutaj dać wsparcie tym, z którymi spotykaliśmy się w Andrychowie czy wcześniej w Bulowicach, osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom, a także mamy nadzieję innym borykającym się z problemami uzależnień. 

Kim jesteśmy?
Jesteśmy grupą osób świeckich, członków katolickiej wspólnoty "Miasto na Górze" w Bielsku-Białej (Wspólnota Przymierza o otwarciu ekumenicznym, mająca korzenie w ruchu Odnowy w Duchu św. w Kościele Katolickim). Oficjalnie występujemy jako Klub ARKA z Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego"
Nikt z nas nie jest terapeutą ani znawcą problemu alkoholowego w sensie terapeutycznym. W diakonii są zarówno osoby, które miały problem z uzależnieniami jak również osoby, które takiego problemu nie miały. Byli alkoholicy, którzy są wśród nas, są żywym przykładem  przemiany sposobu życia i postrzegania świata, świadectwem potwierdzającym obecność w ich zmienionym życia działania łaski Pana Jezusa. 

Początki naszej posługi sięgają roku 1989, kiedy w bulowickim zamku mieszczącym Zamknięty Oddział Leczenia Odwykowego Alkoholików (oddział szpitala psychiatrycznego w Andrychowie) ktoś odwiedził przebywającego na leczeniu kolegę i powiedział mu o swojej wierze w Jezusa i o swoim zmienionym przez wiarę życiu. Przy następnej wizycie przyłączyli się inni a potem poproszono nas o poprowadzenie stałych spotkań ze wszystkimi pacjentami. Tak to trwa do dzisiaj, z tym, że od kilku lat już w nowym oddziale na terenie szpitala w Andrychowie, a nasze działania się rozszerzyły  na inne miejsca. 
Nie mówimy o Kościele hierarchicznym, ale o relacjach człowieka z Bogiem. Nie nawracamy na katolicyzm ale mówimy: "Jezus cię kocha, warto Mu powierzyć swoje życie" i świadczymy o swojej przemianie. 
Mówimy o tym jak rozumiemy słowa z Pisma Św. a może raczej jak je przeżywamy - bo nie teoretycznie, ale jak najbardziej praktycznie (tak przynajmniej chcemy).
Co robimy i gdzie można nas spotkać?
Mamy kilka obszarów działań:
- cotygodniowe spotkania z pacjentami Oddziału Leczenia Odwykowego Alkoholików w Andrychowie
- cotygodniowe spotkania z pacjentami Oddziału Detoksykacji w Andrychowie (wspólnie ze Wspólnotą 

  Odnowy w Duchu Św. z Andrychowa)
- cotygodniowe spotkania z pacjentami Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych w Bielsku-Białej 
- porady dla osób uzależnionych od alkoholu w klubie ARKA, porady prawne, porady psychologa
- działania dla osób ubogich i bezdomnych:
         comiesięczne spotkania ewangelizacyjne w klubie ARKA - grupa "Wieczernik"
         imprezy dla dzieci - rekreacyjne, spotkania świąteczne, 

         oprawa muzyczna miejskich wigilii dla bezdomnych i ubogich
- spotkania o charakterze profilaktycznym i ewangelizacyjnym z młodzieżą szkolną
- spotkania z rodzicami pod kątem kontaktu z własnymi dziećmi
- spotkania z młodzieżą uzależnioną od środków psychoaktywnych i z problemami środowiskowymi w
  ośrodku "NADZIEJA.

Wspólnota Przymierza "Miasto na Górze" w Bielsku-Białej
Wspólnota, której jesteśmy członkami, bierze swój początek w ruchu Odnowy w Duchu Św. w Kościele Katolickim, kiedy w 1985r. zawiązała się jako kilkuosobowa grupa modlitewna. Od tamtej pory wspólnota znacznie się rozrosła i  rozpoczęła szerszą działalność, tworząc m.in. Katolickie Towarzystwo Kulturalne, jako oficjalne stowarzyszenie z możliwością działań wobec władz administracyjnych. Kierunek działań KTK można określić słowami: "rodzina, trzeźwość, ewangelizacja".
Wspólnie się modlimy, wspieramy- zarówno w wierze jak również w życiu codziennym. Chcemy tworzyć środowisko życia chrześcijańskiego dla każdego kto zechce dzielić z nami nasz styl życia, ale również dla naszych dzieci.
Wspólnota wraz z KTK tworzy i organizuje m.in.:
- Klub ARKA - jako miejsce pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, wraz z działającą przy klubie
  "Diakonią Bulowicką"
- Zespół Szkół (szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum ogólnokształcące)
- "Tydzień z Ewangelią" - tygodniowy cykl imprez ewangelizacyjnyvh w Bielsku-Białej
- Zimowe Igrzyska Abstynentów (jednodniowa impreza, aktualnie w Brennej)
- otwarte, tygodniowe rekolekcje letnie w Ustroniu
- otwarte cotygodniowe spotkania modlitewne w parafii Św.Maksymiliana Kolbe W Bielsku-Białej
   Aleksandrowicach
- seminarium Odnowy w Duchu Św.